Platební a dodací podmínky

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ
1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a ADRIA vzniknou z tohoto důvodu náklady, je ADRIA oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 300,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není ADRIA povinno zboží předat.

3. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

4. Cena zboží je včetně obalu.
DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY
1. Způsoby platby: platba platební kartou při předání, platba hotově při předání, platba stravenkami ( Moje stravenka, Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Déjauners) při předání, bezhotovostně platební kartou při objednávání (prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány ComGate Payments, as). Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2. V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 1000,-Kč nahlásit při objednávání.
Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
Na stravenky ADRIA nevrací!

3. V případě platby bezhotovostní platbou má po odeslání objednávky Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. ADRIA expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující ADRIA souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

4. Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.

5. Doba rozvozu:
viz informace v kontaktech

6. Náklady na dodání:
Osobní odběr 0,- Kč.
Kurýrní služba (náš rozvoz) 0,- Kč - pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma nebo je příplatek viz ceník rozvozu.

7. Místo pro osobní odběr

Pizza & Grill Adria

Janáčkova 265, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ
Pokud se místo dopravy nachází v dané zóně, pak je pro využití kurýrní služby nutno využít uvedenou minimální objednávku. Do výše minimální objednávky se započítává veškeré objednané zboží, ale nápoje jsou pouze doplňkový prodej a proto je nutné aby v objednávce bylo alespoň jedno hlavní jídlo. Zároveň je uvedena obvyklá doba trvání doručení od objednávky do místa doručení v příslušné zóně, tato sdělená doba dodání je orientační. Při objednání bude sdělen aktuální odhadovaný čas doby doručení (ADRIA si vyhrazuje cca 15 minutovou rezervu v přesnosti doručení). Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) ADRIA neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc - v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

SEZNAM ZÓN
AKCE, SLEVY, BONUSY, DOSTUPNOST ZBOŽÍ, ZMĚNA CENY

1. Objednávkový systém na adrese https://www.adriapizza.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. ADRIA nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován.

2. Všechny akce, speciální nabídky a slevy je kupující povinen nahlásit předem už při objednávce. Nelze je požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a není možné je vzájemně kombinovat a sčítat.

3. ADRIA si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv akci, speciální nabídku nebo slevu, a to bez možnosti jakékoliv finanční nebo jiné náhrady.

4. ADRIA si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je ADRIA i kupující oprávněn od smlouvy neprodleně odstoupit.

Slevové kupóny
ADRIA vydává slevové kupóny ve finanční hodnotě nebo na odběr konkrétního zboží, kterou ADRIA na poukazu určí. Poukazy ADRIA může samostatně prodávat, nebo je darovat nebo je součást reklamní kampaně. Kupón může být vázán na konkrétního uživatele (kupujícího) a může být i přenosný. Na jednu objednávku je kupující oprávněn použít maximálně 1 kupón.

Doba použitelnosti poukazu je vyznačena na poukazu, pokud by nebyla vyznačena, pak platí maximálně rok od převzetí poukazu od ADRIA nebo je ukončen koncem reklamní kampaně. Každý slevový kupón má svůj samostatný identifikátor určený ADRIA- kupující je na výzvu ADRIA (vč. osoby kurýra) povinen poukaz předložit k podrobné kontrole a vždy jej předkládá/identifikuje při placení nebyl-li uplatněn elektronicky na objednávkovém systému adriapizza.cz

ADRIA si vyhrazuje právo nepřijmout slevový poukaz, u kterého je pochybnost o jeho pravosti, případně se jedná o poškozený poukaz, či má poukaz poškozený identifikátor. V případě, že se ADRIA rozhodně změnit podmínky pro uplatňování poukazů, informuje o tom v dostatečném předstihu potenciální kupující na svých internetových stránkách.

Slevové poukazy nelze kombinovat s ostatními akcemi např. PIZZA 3+1.

AKCE 3+1

Při objednávce, ve které budou alespoň 4 hlavní jídla, dostane zákazník na webu možnost zadat slevový kupón ve tvaru AKCE 3+1, který po potvrzení vypočítá v podobě nejlevnější z jídel zdarma. Jíným způsobem slevu uplatnit nelze a to bez výjimek!


Akci nelze kombinovat se slevovými kupóny.

VĚRNOSTNÍ SYSTÉM
Za každou elektronickou objednávku je kupujícímu na jeho účet připsán určitý počet bodů, které může uplatnit při dalším nákupu 1. bod má hodnotu 1,-Kč.

Získávání bodů
Výše připsaných bodů se řídí dle následujících podmínek:

Za každých dvacet korun objednávky získává 1. bod

Příklad: za objednávku 420,-Kč kupující získá na svůj účet 21 bodů.

Uplatňování bodů
Body lze uplatnit na veškeré zboží a výrobky.